ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://isri.ac.ir/new/کتاب-آموزۀ-تحدیث-در-خوانش-شیعه-و-اهل-سنت/