ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://isri.ac.ir/new/کتاب-ادیان-و-مذاهب-یمن-با-تأکید-بر-مبان/