ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://isri.ac.ir/new/کتاب-بازخوانی-پرونده-داعش-چرایی-تأسیس/