ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://isri.ac.ir/new/کتاب-جریان‌های-تکفیری-در-سوریه-منتشر/