ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://isri.ac.ir/new/کتاب-جهاد-و-مقاومت-در-برابر-استکبار-با/