ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://isri.ac.ir/new/کتاب-شیوه‌های-ارتباط-مؤثر-با-مخاطب-از/