ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/1126940/��������-��������-1930-��������-������-����-����-��������-��������-��������/

�������� �������� 19:30�� �������� ������ ���� ���� �������� �������� ��������!