ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/1135250/����������������-1-��������-0-����������������-������-����������-����-������-������������/

���������������� 1 - �������� 0�� ���������������� ������ ���������� ���� ������ ������������