ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/1265293/حساب-و-کتاب-سوبله-قهرمانی-پرسپولیس-جدول-رده-بندی/

حساب و کتاب سوبله قهرمانی پرسپولیس! جدول رده بندی