ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/1265921/نظر-روحانی-درباره-حذف-صفر-از-پول-ملی-دیگر-صفرها-جا-نمی-گرفت-فیلم/

نظر روحانی درباره حذف صفر از پول ملی: دیگر صفرها جا نمی گرفت! (فیلم)