ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/1266105/معلمان-مدارس-غیردولتی-اگر-حقوق-نگرفتند-با-این-شماره-تماس-بگیرند/

معلمان مدارس غیردولتی اگر حقوق نگرفتند با این شماره تماس بگیرند