ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/1266269/احتمال-بازگشایی-اصناف-پرخطر-تهران-از-اول-خرداد/

احتمال بازگشایی اصناف پرخطر تهران از اول خرداد