ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/285117/3-سارق-مأمورنما-دستگیر-شدند/

3 سارق مأمورنما دستگیر شدند