ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/288021/با-هرگونه-سهمیه-و-پذیرش-جنسیتی-مخالفیم‌/

با هرگونه سهمیه و پذیرش جنسیتی مخالفیم‌