ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/666741/��������-������������-1-0-����������-����������-��������/

�������� ������������ 1-0 ���������� ���������� / ��������