ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/815989/مار-کبرا-اسباب-بازی-بچه-است/

مار کبرا ، اسباب بازی بچه است