ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/816471/ساحلی-بازان-ایران-مغلوب-برزیل-شدند/

ساحلی بازان ایران مغلوب برزیل شدند