ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/816502/ظریف-تمدید-نداریم-فردا-هم-کار-داریم/

ظریف : تمدید نداریم/ فردا هم کار داریم