ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/819105/استقبال-رییس-جمهوری-از-نقد-منصفانه-متن-جمع-بندی-مذاکرات-هسته-ای/

استقبال رییس جمهوری از نقد منصفانه متن جمع بندی مذاکرات هسته ای