ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/896070/چه-کسی-عصبانی-ترین-چهره-دربی-بود/

چه کسی عصبانی ترین چهره دربی بود؟