ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/903691/بار-مبادلات-ارزی-بر-دوش-صرافی-ها-است-نه-بانک-ها-فقط-400صرافی-مجوز-دارند/

بار مبادلات ارزی بر دوش صرافی ها است نه بانک ها!/ فقط 400صرافی مجوز دارند