ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/905620/خشم-علی-پروین-از-تقلید-صدای-خودش-و-علی-دایی/

خشم علی پروین از تقلید صدای خودش و علی دایی