ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://jamejamonline.ir/fa/news/906010/پرخاشگری-در-نوجوانی/

پرخاشگری در نوجوانی