ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://lmo.ir/news/101583-تعداد-کارکنان-پزشکی-قانونی-با-حجم-خدمات-آنان-تناسب-ندارد.html?t=اخبار

تعداد کارکنان پزشکی قانونی با حجم خدمات آنان تناسب ندارد