ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://lmo.ir/news/103770-پیام-دکتر-مسجدی-در-سالگرد-شهادت-سردار-سرافراز-شهید-سلیمانی.html?t=اخبار

پیام دکتر مسجدی در سالگرد شهادت سردار سرافراز شهید سلیمانی