ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://lmo.ir/news/104113-پزشکی-قانونی-به-دلیل-وظایف-حساس-نیازمند-توجه-شایسته-به-امر-گزینش-است.html?t=اخبار

پزشکی قانونی به دلیل وظایف حساس نیازمند توجه شایسته به امر گزینش است