ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://lmo.ir/news/97564-بازدید-دکتر-مسجدی-از-اداره-ثبت-اسناد-املاک-قلهک.html?t=اخبار

بازدید دکتر مسجدی از اداره ثبت اسناد و املاک قلهک