ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://markazi.basijkargari.ir/news/تولیـد-۲۰-درصـد-بنـزین-کشور-در-پالایشگاه-امام-خمینیره-شازند

11