ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://mrazavieh.ir/تبیین-جایگاه-مقاصدالشریعه-در-فقه-نظام/