ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=6816 انتظار نكشيد كه اول قدرت پيدا بكنيد بعد بگوييد، شما بگوييد