ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=6821 یکی از دلایل اهمیت نماز جمعه