ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=7213 امام خمینی (ره) - صدور اجازه اقامه اولین نماز جمعه تهران