ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=7320 کارکرد و آسیب شناسی نماز جمعه در ارتباطات انسان