ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8588 ششمین مرحله رزمایش مواسات و همدلی ستاد نمازجمعه شیراز برگزار شد