ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8611 اعضای ستادها، نایبان خداوند برای پذیرایی از میهمانان عید جمعه هستند.