ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8617 شهيد آية الله مدنی (ره)