ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8620 شهید آية الله اشرفی اصفهانی (ره)