ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8687 نماز جمعه در عصر غیبت و فقه امامیه