ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8688 صلاه الجمعه احکامها و آدابها و خاتمه فی صلاه العیدین