ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8693 نشست تخصصی تبلیغ تربیت گرا و امامت جمعه