ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8702 جایگاه نهاد نماز جمعه در ارتقاء اخلاقی جامعه با تاکید بر نقش امام جمعه