ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8716 شرکت در نماز جمعه و آمرزش گناهان