ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8719 نماز جمعه بر چه کسانی واجب است؟