ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8720 حداقل نفرات برای تشکیل نماز جمعه