ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8721 صحت نماز جمعه کسانی که نماز جمعه بر آنان واجب نیست