ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8722 نقش ائمه جمعه در فعال سازی امور فرهنگی در ایام کرونا (نشست دوم)