ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8726 رمز و راز پیشرفت سریع اسلام: اثر حسین دهشیری، امام جمعه بادرود