ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8862 عوامل موفقیت پیامبر اعظم (ص) از منظر قرآن: اثر سید محسن حسینی، امام جمعه بردسیر