ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=9186 محل برگزاری نماز جمعه، مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا