ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=9187 مصلاهای نمازجمعه مرکز واکسیناسیون شدند